Contact sales

Bekjemp tidstyver med smarte apper for Microsoft 365 og Teams

Spar tid og legg til rette for at du og din virksomhet når målene deres. Gjør planlegging og oppfølging av viktige aktiviteter og møtebeslutninger raskere, enklere og bedre med Teamsappene PlanIt Årshjul og Agenda møteplan.

Bekjemp tidstyver med smarte apper for Microsoft 365 og Teams

Spar tid og legg til rette for at du og din virksomhet når målene deres. Gjør planlegging og oppfølging av viktige aktiviteter og møtebeslutninger raskere, enklere og bedre med Teamsappene PlanIt Årshjul og Agenda møteplan.

Skap en visuell årsplan som engasjerer med PlanIt årshjulappen som kjører rett i Microsoft Teams. Sømløs integrasjon med Microsoft Planner og Outlook gjør at du og dine kolleger får gjort mer, til rett tid og med utmerket kvalitet.

«PlanIt er en enorm tidsbesparelse for oss sammenlignet med å oppdatere planer i dokumenter eller regneark. Vi sparer vanligvis en halvtime til en time hver gang en hendelse serie trenger en oppdatering”

Torfinn Bøe Henriksen

Styreleder, Sola Røde Kors

Skap en møtekultur hvor alt ligger til rette for å kunne møte godt forberedt med Agenda møteløsningsapp for Teams. Gjennomfør strukturerte og effektive møter hvor oppgaver og ansvar delegeres på direkten med sømløs integrasjon med Microsoft Planner og Outlook.

Gi Teams superkrefter med sikre, integrerte apper.

Appene våre er spesialbygde for Microsoft Teams, som betyr at dataene dine aldri forlater deres Microsoft 365-miljø (tenant). Det gjør også appene enkle å bruke bruke med sømløs integrasjon med Teams, Planner og Outlook.

Om Enable 365

Vi bekjemper tidstyver med smarte apper!

Enable 365 er et datterselskap av Enable AS , et IT-konsulentfirma basert i Trondheim, Norge. Enable AS har siden 2006 bekjempet tidstyver gjennom rådgiving og smarte løsninger basert på Microsoft-teknologi. Med appene i Enable 365-satsningen tar vi steget ut i verden for å bekjempe tidstyver sammen med kundene også internasjonalt!

Sertifisert Microsoft-partner

Enable AS har vært en Microsoft Gold Partner siden oppstarten, og vi er nå stolte av å være Microsoft Solution Partner in Modern Work , med spesialisering i “Adoption and Change Management.”

Mennesker og trivsel foran teknologi

Vi er et team på 20 mennesker, med ulik kompetanse og bakgrunn, og med en felles visjon; Bekjempe tidstyver sammen med kundene og ha det gøy på reisen!