Contact sales

Velkommen til Enable 365s Privacy Hub!

Informasjonssikkerhet og personvern har topp prioritet i Enable 365 AS.

Med appene våre forblir alle data hos deg – i ditt eget Microsoft 365-miljø!

Ingen data lagret andre steder; ingen bekymringer! Les videre for å lære mer, og ta kontakt hvis du har spørsmål.

Microsoft 365-applikasjoner utviklet av Enable 365

Enable 365-appen for Teams og Microsoft 365

Enable 365 utvikler applikasjoner som kan brukes fra både Microsoft Teams og andre tjenester i Microsoft 365-porteføljen.

Alle applikasjonene kjøres i kundens Microsoft-miljø og er underlagt personvernreglene Microsoft har for sine applikasjoner og kundens databehandleravtale med Microsoft.

Enable 365 samler ikke inn noen personlige data på vegne av applikasjonene.

Enable 365 sjekker kun kundenes Microsoft 365-tenant for en gyldig lisens mot lisensieringstjenesten vår, som kjører i Microsoft Azure.

Verifisering av gyldig lisens er avgjørende for at Teams-appene PlanIt og Agenda og de andre appene våre skal kunne brukes.

Ingen sensitive data utveksles eller behandles.

De eneste dataene som overføres kryptert for verifikasjonsformål er tenant-ID, som er offentlig tilgjengelig data; gruppe-ID er det samme som team-ID og er derfor ikke sensitive data.

Microsoft Teams App Publisher Attestation: PlanIt

Microsoft Teams App-utgiverattest: Agenda

Vilkår for bruk av Microsoft AppSource .

Hensikt

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Enable 365 samler inn og bruker personopplysninger.

Innholdet på denne siden er identisk med det som er gjengitt som en personvernpolicy i Enables internkontroll til enhver tid. Ved tvil er versjonen av internkontroll gjeldende.

Erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personverndata og samler inn personopplysninger via nettstedet vårt og apper utviklet for Microsoft Teams.

Enable, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der de daglige oppgavene er delegert, vises det under hvert enkelt punkt. Delegasjonen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når du samler inn informasjon fra vår nettside (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd).

Online behandling av personopplysninger på Enable 365-nettstedet og applikasjoner for Teams utviklet av Enable 365

Enable 365 lagrer ikke personlige data for brukere av Enable 365-nettstedet eller noen av applikasjonene for Teams utviklet av Enable 365

Ikke-personlig identifiserbar applikasjonsdatabruk kan samles inn med det eneste formålet å optimalisere applikasjonsbruken og ytelsen.

Informasjonskapsler

Enable 365 bruker informasjonskapsler på sine nettsider.

CRM

Enable 365 bruker CRM og et faktureringssystem basert på SharePoint (egenutviklet). De respektive kontoansvarlige følger opp at selve saksbehandlingen er i henhold til rutinene.

Muliggjøre behandlinger av personopplysninger for å ivareta kundens/kontaktens interesser i forbindelse med levering av konsulenttjenester.

Ulike typer personopplysninger registreres i kundesystemet. Dette er informasjon som navn, adresse, telefonnummer, og annen relevant informasjon for kundeforholdet.

E-post og telefon

Enable 365 bruker e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta kundenes interesser. Relevant informasjon som kommer frem fra telefonsamtaler og e-postutvekslinger som skjer som en del av salgs- og leveringsprosjekter, registreres i CRM og Service Desk der det er relevant.

Den enkelte ansatte har ansvar for å arkivere relevante e-poster i digitale saksmapper tilhørende det enkelte prosjekt og ellers slette ikke lenger relevante meldinger. Ved fratredelse vil e-postkontoene bli slettet, men enkelte relevante eposter knyttet til kunder/prosjekter vil normalt bli overført til kollegaer eller lagt i digitale saksmapper tilhørende det enkelte prosjekt.

Sensitive personopplysninger sendes ikke med ukryptert e-post uten kundens samtykke. I den grad det er nødvendig, setter den enkelte ansatte i stand til å sende krypterte e-poster for å unngå fare for at informasjon av mer sensitiv karakter kommer på avveie. Vær oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert og oppfordrer deg derfor ikke til å sende konfidensiell, sensitiv eller annen konfidensiell informasjon via e-post.

Telefonsamtaler logges ikke sentralt og er utilgjengelige for Enable/ansatte. Den ansatte har imidlertid oversikt over de siste samtalene på telefonene sine. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, kan det skrives et notat knyttet til kunden eller prosjektet etter at samtalen er avsluttet. Det foretas ingen annen systematisk registrering av telefonsamtaler der den som ringer kan identifiseres.

Ansattinformasjon

Enable 365 behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i henhold til §§ 8 første ledd og § 8 a), b) eller f) i personopplysningsloven, samt § 9 en), b), og f). Det er økonomisjefen som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, som grunndata, lønnsnivå, timeregistrering, skatteprosent og skattekommune. Annen informasjon om ansatte er knyttet til den ansattes arbeidsinstruks og tilrettelegging av hans/hennes arbeid.

I tillegg registreres informasjon i forbindelse med nøkkelhåndtering av inn- og utreiser og informasjon om adgangshåndtering i IT-systemet. Informasjonen hentes fra de ansatte selv. Opplysningene gis kun om lønnsutbetalinger og andre lovpålagte opplysninger. Slettingsrutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Informasjon om navn, stilling og arbeidsområde er offentlig informasjon og kan publiseres på vår nettside.

Oppbevaring av jobbsøknader

Alle jobbsøknader oppbevares hos Enable i ett år før de makuleres. Det er daglig leder som har ansvaret for dette.

Unntak gjelder for alle tidligere og nåværende ansatte med personalmappe i vårt arkivsystem. Her arkiveres/lagres blant annet jobbsøknaden. Personalmapper skal bevares (det vil si at jobbsøknaden ikke slettes eller makuleres). Personalmapper ryddes ved utløp av arbeidsforholdet.

Rettigheter

Alle som spør har rett til grunnleggende opplysninger om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18 første ledd. Enable 365 ga denne informasjonen i denne erklæringen og vil referere til den på forespørsel.

De som er registrert i et av Enable 365s systemer har rett til å få tilgang til sin egen informasjon. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Enable 365 ikke har tillatelse til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Vedkommende har som utgangspunkt også rett til å slette alle opplysninger om seg selv, men det kan her være unntak på grunn av særregler. Krav fra den registrerte skal besvares gratis og senest innen 30 dager.

Kontakt Enable 365

Vår nettstedsadresse er: https://www.enable365.ai

Ta kontakt med oss ​​dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.

(Velg kategorien «Annet»)

Telefon: +47 993 03 700

Postadresse: Enable 365 m/ daglig leder, Fjordgata 40, 7010 Trondheim