Contact sales

Effektiv årsplanlegging med årshjul

Årshjul-planlegging gir bedre samhandling og ressursutnyttelse i virksomheten gjennom bedre oversikt over viktige aktiviteter og hendelser gjennom året. Århsjulet kan støtte oppunder kontinuerlig forbedring og utrulling av strategiske mål i virksomheten, eller sørge for bedre gjennomføring av aktiviteter i en avdeling.

Et årshjul i verktøy som PlanIt for Microsoft Teams, eller i Word eller Excel eller PowerPoint er til stor hjelp for å planlegge og visualisere viktige hendelser, frister og prosjekter gjennom året. Fordelene med dedikerte årshjul-verktøy som PlanIt er at det går raskt å bygge en plan som er dynamisk, og virksomheten for tilknyttet årshjulet til oppgaveoppfølging og Outlook-kalenderen.

Med appen PlanIt årshjul for Teams, kan årshjul utformes med raskere enn i Word og Excel, og gi et bedre visuelt utseende samtidig som det er veldig enkelt å bruke. PlanIt tilbyr også integrasjon med Microsoft Planner og Microsoft Outlook, noe som gjør det til et utmerket valg for dem som vil ha årshjul i Teams og ønsker årshjul-aktiviteter i Outlook. Utforsk PlanIt.

Her er noen trinn for å lage et effektivt årshjul:

 1. Definer formålet med årshjulet
  Avgjør om årshjulet skal fokusere på personlige mål, bedriftens strategiske mål, eller for avdelinger som f.eks. årshjul for HR, årshjul for marked, årshjul for salg, eller liknende.
 2. Samle nødvendig informasjon
  Inkluder prosjektfrister, viktige møter, og markedsføringskampanjer i din årshjul mal for å sikre at alle relevante hendelser er med.
 3. Velg et passende format
  Årshjulet kan utformes digitalt i Microsoft Excel, Google Sheets, eller med PlanIt-appen for et mer dynamisk årshjul med Microsoft Planner for oppgaveoppfølging og Microsoft Outlook for kalender-innslag.
 4. Utforme årshjulet
  • Tidsinndeling: Start med å dele hjulet inn i måneder, og vurder å bruke Excel eller Word for å strukturere visningen. I PlanIt skjer tidsinndelingen automatisk.
  • Fargekoding: Dette hjelper med å skille mellom forskjellige typer aktiviteter og prosjekter, noe som er essensielt i et årshjul i Teams. I PlanIt årshjul i Teams så kan du sette farge for hele Planner-samlinger for mer effektiv årshjul-planlegging
 5. Prioriter hendelser og aktiviteter

I PlanIt anbefaler vi at de viktigste kategoriene (Ringene) plasseres ytterst I hjulet for å utnytte hvor det er mest plass til tekstbeskrivelse av hendelsene. Vi anbefaler 2 til maksimalt 10-12 kategorier(ringer) I årshjulet, hvis ikke blir teksten ganske liten, og man må zoome mye.
og prioriter viktige hendelser for å sikre at ingenting overses, spesielt i en årshjul mal Excel hvor potensialet for detaljer kan være mange og komplekse.

 1. Tilpasning og fleksibilitet PlanIt er designet for enkel tilpasning og justering av både enkelthendelser og hendelsesserier. Mange virksomheter som har årshjul i Excel, er vant med tabell-visning, derfor har vi inkludert også slik visning i PlanIt.
 2. Gjennomgang og justeringer
  Gjennomgå regelmessig årshjulet for å sikre at det reflekterer aktuelle prioriteringer og gjør nødvendige justeringer, noe som er kritisk for et årshjul i Word, Excel eller PlanIt.
 3. Kommuniser årshjulet
  Del årshjulet med relevante interessenter for å holde alle synkroniserte. I PlanIt V3 er det blitt spesielt enkelt å dele når du bruker PlanIt årshjul for Teams. Her kan du nå enkelt eksportere årshjulet til PDF, PowerPoint eller Word ved å bruke eksporter til SVG (Vektor bildefil) eller PNG (vanlig bildefil) eller print til PDF.

Ved å følge disse trinnene, vil du kunne lage et årshjul som ikke bare effektivt organiserer dine eller din organisasjons aktiviteter gjennom året, men også maksimerer produktiviteten og hjelper med å oppnå satte mål.

Tenk også på om det er tilstrekkelig med årshjul mal word eller årshjul i Excel, eller om du vil planlegge mer effektivt med en spesialbygget årshjul app for Teams, som også ivaretar oppgave-håndtering med Microsoft Planner og viser hendelser fra årshjul i Outlook.